Chính sách Bảo mật này (sau đây gọi là “Chính sách”) mô tả cách “Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng” (sau đây gọi là “Maxim”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và công bố Dữ liệu Cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng các ứng dụng và trang web của Maxim, bao gồm tất cả các ứng dụng di động và các trang web do Maxim điều hành (sau đây gọi là “Ứng dụng” và “Trang web”), các sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác trên toàn cầu (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách này áp dụng cho hành khách, tài xế, khách hàng, đối tác giao hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi (sau đây gọi chung là “bạn” hoặc “của bạn”).

Dữ liệu Cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận diện bạn hoặc từ thông tin này bạn có thể nhận diện được. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn tên của bạn, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, ảnh của bạn, số định danh do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin y tế, thông tin về phương tiện và bảo hiểm.

 

PHẦN I. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn theo những cách được liệt kê bên dưới. Chúng tôi cũng có thể kết hợp Dữ liệu Cá nhân được thu thập với Dữ liệu Cá nhân khác mà chúng tôi sở hữu.

1. Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp nó cho chúng tôi. Ví dụ: bạn có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình cho chúng tôi khi bạn:

(1) Điền thông tin hồ sơ người dùng hoặc các đơn đăng kí;

(2) Cung cấp thông tin để đánh giá tính đủ điều kiện của bạn cho việc cung cấp Dịch vụ với tư cách là tài xế hoặc đối tác giao hàng;

(3) Tương tác với các trang mạng xã hội của chúng tôi;

(4) Tham gia vào các cuộc thi hoặc sự kiện được tổ chức bởi chúng tôi; và

(5) Điền các thông tin về nhân khẩu trong các cuộc khảo sát.

2. Dữ liệu Cá nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Dịch vụ chúng tôi, ví dụ:

(1) Vị trí của bạn (để phát hiện địa điểm đón khách) và khoảng cách đã đi;

(2) Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;

(3) Thông tin giao dịch (chẳng hạn như phương thức thanh toán);

(4) Thông tin về việc bạn đã tương tác với Dịch vụ của chúng tôi như thế nào (chẳng hạn như các tính năng đã được sử dụng và nội dung đã được xem); và

(5) Dữ liệu cá nhân mà bạn nhập vào tin nhắn khi bạn sử dụng các tính năng giao tiếp trong ứng dụng của chúng tôi.

3. Khi chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển cho chúng tôi theo luật pháp hiện hành. Các nguồn đã đề cập ở trên bao gồm:

(1) Các chương trình giới thiệu;

(2) Các đối tác kinh doanh của chúng tôi;

(3) Dữ liệu công khai có sẵn;

(4) Nguồn dữ liệu của chính phủ; và

(5) Khi người dùng của chúng tôi thêm bạn như một Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.

4. Nếu bạn là tài xế hoặc đối tác giao hàng, chúng tôi có thể thu thập:

(1) Vị trí của bạn (chẳng hạn vị trí GPS) và khoảng cách đã đi (chẳng hạn như dữ liệu gia tốc kế); và

(2) Dữ liệu đăng ký phương tiện giao thông.

5. Một số thông tin mà chúng tôi có thể thu thập có tính chất nhạy cảm. Điều này bao gồm thông tin như chủng tộc, sức khỏe hoặc niềm tin tôn giáo của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định.

6. Trong trường hợp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của trẻ vị thành niên (tức là các cá nhân dưới 18 tuổi) được công bố cho chúng tôi, bằng cách này, bạn thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên (hoặc thỏa thuận của bạn để có được sự đồng ý cần thiết từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên) và chấp nhận cũng như đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này và chịu trách nhiệm về hành động của trẻ vị thành niên. Trong trường hợp bạn là trẻ vị thành niên và có ý định cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi, bạn xác nhận và thừa nhận rằng bạn đã có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để bị ràng buộc bởi Chính sách này.

7. Trong một số tình huống, bạn có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân khác (chẳng hạn như vợ/chồng, thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của bạn) cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể thêm họ như một Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của họ, thì bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn đã có sự đồng ý của họ về việc dữ liệu cá nhân của họ được thu thập, sử dụng, xử lý và công bố như được đặt ra trong chính sách này.

 

PHẦN II. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Chúng tôi có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau được liệt kê dưới đây (sau đây được gọi là “Mục đích”).

1. Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để: 

(1) Cung cấp Dịch vụ dành cho bạn;

(2) Thu hút bạn để cung cấp Dịch vụ;

(3) Tạo, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;

(4) Xác minh danh tính của bạn;

(5) Xác thực đơn đặt hàng của bạn và xử lý thanh toán;

(6) Đưa ra, sở hữu, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;

(7) Theo dõi việc xử lý đơn hàng;

(8) Bật các tính năng cá nhân hóa Ứng dụng của bạn, chẳng hạn như danh sách các địa điểm yêu thích và điểm đến trước đó của bạn; 

(9) Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khắc phục lỗi phần mềm và các sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động; và

(10) Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ và bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị nào được sử dụng để cung cấp Dịch vụ.

2. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để đảm bảo an toàn và bảo mật cho Dịch vụ của chúng tôi và tất cả người dùng. Điều này bao gồm: 

(1) Kiểm tra tài xế và đối tác giao hàng trước khi cho phép họ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;

(2) Xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào Maxim;

(3) Sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ liệu Cá nhân khác để ngăn ngừa, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;

(4) Chia sẻ vị trí của tài xế và hành khách khi nút Khẩn cấp được kích hoạt;

(5) Giám sát việc tuân thủ các Quy tắc làm việc (Đề nghị công khai), chính sách của chúng tôi; và

(6) Phát hiện, ngăn chặn và truy tố hành vi phạm tội.

3. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

(1) Điều tra và xác định các việc liên quan;

(2) Theo dõi và cải thiện các phản hồi hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;

(3) Trả lời các câu hỏi, nhận xét và phản hồi; và

(4) Thông báo cho bạn về các bước được thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

4. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, cải thiện và nâng cao tính an toàn và bảo mật cho Dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới cũng như tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm và tài chính.

5. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp, hoặc theo sự cho phép hoặc yêu cầu của luật pháp hiện hành.

6. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi được cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan pháp luật, quy định, chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác ở địa phương hoặc nước ngoài yêu cầu, tư vấn, khuyến nghị, mong đợi hoặc yêu cầu. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để: 

(1) Tuân thủ lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, chính phủ hoặc quản lý khác;

(2) Thực thi Quy tắc làm việc của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và

(3) Bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp.

7. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản của công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, cấp vốn, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc việc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác.

8. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi của Maxim và các đối tác kinh doanh của Dịch vụ này. Ví dụ, chúng tôi có thể: 

(1) Gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu khuyến mại, đặc quyền, lời chúc mừng các ngày lễ; và

(2) Thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi.

9. Chúng tôi có thể thông báo tiếp thị như vậy cho bạn qua đường bưu điện, cuộc gọi qua điện thoại, dịch vụ nhắn tin ngắn, tương tác trong ứng dụng, dịch vụ nhắn tin trực tuyến cũng như thông báo đẩy, bằng tay và qua email. Nếu bạn muốn hủy đăng ký việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình cho việc tiếp thị và quảng cáo, bạn có thể nhấp vào đường link hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong cài đặt Ứng dụng của chúng tôi. Việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi là trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc nếu Dữ liệu Cá nhân không được cung cấp đầy đủ cho chúng tôi khi được yêu cầu, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi trong việc thực hiện các Mục đích nêu trên và khả năng để bạn có thể tận hưởng đầy đủ các lợi ích do chúng tôi cung cấp theo Dịch vụ.

 

PHẦN III. CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các bên khác nhau cho các mục đích khác nhau. Các bên này bao gồm:

1. Những người dùng khác của Maxim. Ví dụ: nếu bạn là hành khách, chúng tôi có thể chia sẻ địa điểm đón và trả khách của bạn với tài xế. Nếu bạn là tài xế, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với hành khách của bạn, bao gồm tên đầy đủ và ảnh của bạn, loại xe, kiểu xe, biển số, vị trí và xếp hạng trung bình.

2. Các bên thứ ba liên quan đến đơn đặt hàng. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ vị trí của bạn với các bên thứ ba khi hành khách kích hoạt Nút Khẩn cấp.

3. Công ty con và công ty liên kết. Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và công ty liên kết được đồng kiểm soát.

4. Các đối tác kinh doanh của Maxim. Chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi (độc lập hoặc theo yêu cầu của bạn). Điều này có thể bao gồm: 

(1) Bộ xử lý và hỗ trợ thanh toán;

(2) Kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;

(3) Các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây;

(4) Đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;

(5) Nhà cung cấp phân tích dữ liệu;

(6) Các đối tác nghiên cứu, bao gồm những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Maxim hoặc thay mặt cho Maxim;

(7) Các nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;

(8) Các đối tác tích hợp với Ứng dụng của chúng tôi hoặc Ứng dụng của chúng tôi tích hợp với; và

(9) Các đối tác mà Maxim hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mãi, cạnh tranh hoặc dịch vụ chuyên biệt khác.

5. Cố vấn pháp lý và cơ quan chính phủ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với cố vấn pháp lý, quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba có liên quan khác.

 

PHẦN IV. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn duy trì tài khoản Maxim của mình. Khi Dữ liệu Cá nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch vụ hoặc các mục đích hoặc chúng tôi không còn mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để hủy hoặc xóa vĩnh viễn Dữ liệu Cá nhân đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc tuân thủ luật pháp, Chính sách này, hoặc cho các mục đích an toàn, bảo mật, ngăn ngừa và phát hiện gian lận.

 

PHẦN V. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN QUỐC TẾ

 

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển từ quốc gia, tiểu bang và thành phố mà bạn hiện diện trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (sau đây gọi là “Quốc gia sở tại”) đến một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác (sau đây gọi là “Quốc gia Thay thế”). Bạn hiểu và đồng ý với việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của mình từ Nước sở tại sang Nước thay thế.

PHẦN VI. FILE COOKIE

 

Maxim và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sử dụng cookie, tập tin chỉ báo, thẻ, tập lệnh, các đối tượng được chia sẻ cục bộ như HTML5 và Flash (đôi khi được gọi là “flash cookie”), số nhận dạng quảng cáo (bao gồm cả số nhận dạng di động như IDFA của Apple hoặc quảng cáo ID của Google) và công nghệ tương tự (sau đây được gọi là “Cookie”) liên quan đến việc sử dụng Trang web và Ứng dụng của bạn. Cookie có thể có số nhận dạng duy nhất và tập trung, ở những nơi khác trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email chúng tôi gửi cho bạn và trên các trang web của chúng tôi. Cookie có thể truyền Dữ liệu Cá nhân về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn tìm kiếm, địa chỉ IP, dữ liệu liên quan đến các quảng cáo đã được hiển thị cho bạn hoặc bạn đã nhấp vào, và ngày giờ sử dụng của bạn. Cookie có thể tồn tại liên tục hoặc chỉ được lưu trữ trong một phiên làm việc riêng lẻ.

Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookie trên Trang web và Ứng dụng để thu thập cùng một loại Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích giống như Maxim. Các bên thứ ba có thể kết hợp Dữ liệu Cá nhân mà họ thu thập với Dữ liệu Cá nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không nhất thiết phải có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookie mà họ sử dụng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân không nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu về vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm băm mật mã của một số nhận dạng tài khoản chung (chẳng hạn như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo nhắm đối tượng.

Nếu bạn không muốn Dữ liệu Cá nhân của mình được thu thập qua Cookie trên Trang web, bạn có thể vô hiệu hóa cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của bạn để tắt, chặn hoặc hủy kích hoạt cookie, bằng cách xóa lịch sử trình duyệt web và xóa bộ nhớ đệm khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn việc chúng tôi chia sẻ một số Dữ liệu Cá nhân này thông qua cài đặt thiết bị di động của bạn hoặc bằng cách gửi thông tin chi tiết của bạn tại đây.

 

PHẤN VII. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ. Điều này bao gồm các biện pháp để ngăn chặn dữ liệu bị mất hoặc bị sử dụng hoặc truy cập theo cách trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn cho nhân viên của chúng tôi trên cơ sở cần biết. Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chỉ được thực hiện theo cách được cho phép và được yêu cầu để bảo mật thông tin của bạn.

Tuy nhiên, hãy hiểu rằng việc truyền tải thông tin qua internet không an toàn tuyệt đối. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn được truyền qua bất kỳ phương tiện trực tuyến nào, do đó, bất kỳ quá trình truyền phát nào vẫn là rủi ro cá nhân của bạn.

 

PHẦN VIII. SỬA ĐỔI VÀ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

 

Maxim sẽ có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc bổ sung các điều khoản của Chính sách này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đưa Chính sách cập nhật lên Trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ, mua sản phẩm từ Maxim hoặc tiếp tục giao tiếp hoặc tham gia với Maxim sau các sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đối với Chính sách này, bạn thể hiện sự chấp nhận của bạn đối với các sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

 

PHẦN IX. LIÊN HỆ

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của mình, muốn yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc muốn rút lại sự đồng ý của bạn về việc Dữ liệu Cá nhân đang được chúng tôi xử lý, vui lòng liên hệ:

 

Nhân viên bảo vệ dữ liệu Maxim

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAXSEE VIỆT NAM

Số đăng ký: 0317760955

Địa chỉ pháp lý: 538 Cách Mạng Tháng Tám, toà nhà MB Bank, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ kinh doanh/ liên lạc: 538 Cách Mạng Tháng Tám, toà nhà MB Bank, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +840934318025;

E-mail: ts_vn@taximaxim.com

 

Bản gốc của Chính sách này được viết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

This Privacy Policy (hereinafter referred to as «Policy») describes how “Maxim: Transport & Delivery Ordering Service” (hereinafter referred to as “Maxim”, “we”, “us” or “our”) collects, uses, processes and discloses your Personal Data through the use of Maxim’s Apps and Websites, including all mobile applications and websites operated by Maxim (respectively hereinafter referred to as “Apps” and “Websites”), products, features and other services globally (collectively hereinafter referred to as “Services”). This Policy applies to our passengers, drivers, customers, delivery partners and business partners (collectively hereinafter referred to as “you”, “your” or “yours”).

“Personal Data” is any information, which can be used to identify you or from which you are identifiable. This includes but is not limited to your name, nationality, telephone number, bank and credit card details, personal interests, email address, your image, government-issued identification numbers, biometric data, race, date of birth, marital status, religion, health information, vehicle and insurance information.

 

SECTION I. COLLECTION OF PERSONAL DATA

We collect Personal Data about you in the ways listed below. We may also combine the collected Personal Data with other Personal Data, which are in our possession.

1. We collect your Personal Data when you voluntarily provide it to us. For example, you may provide your Personal Data to us when you:

(1) Fill up a user profile or registration forms;

(2) Provide information to assess your eligibility to provide Services as a driver or a delivery partner;

(3) Interact with our social media pages;

(4) Participate in contests or events organized by us; and

(5) Fill up demographic information in surveys.

2. Personal Data may be collected through the normal operation of our Services, for example:

(1) Your location (to detect pick-up locations) and distance travelled;

(2) Feedback, ratings and compliments;

(3) Transaction information (such as payment method);

(4) Information about how you interacted with our Services (such as features used and content viewed);

(5) Personal data you enter in messages when you use our in-app communication features.

3. When we collect Personal Data from other sources, we make sure that that data is transferred to us in accordance with applicable laws. The afore mentioned sources include:

(1) Referral programs;

(2) Our business partners;

(3) Publicly available data;

(4) Governmental sources of data; and

(5) When our users add you as an Emergency Contact.

4. If you are a driver or a delivery partner, we may collect your:

(1) Your location (such as GPS location) and distance travelled (such as accelerometer data); and

(2) Vehicle registration data.

5. Some of the information that we may collect is sensitive in nature. This includes information such as race, and your health or religious beliefs. We only collect this information when this is necessary to comply with legal or regulatory requirements.

6. In the event that any Personal Data of a minor (i.e. individuals under the age of 18) is disclosed to us, you hereby signify your consent to the processing of the minor’s Personal Data as a parent or legal guardian of the minor (or your agreement to procure the necessary consent from the minor’s parent or legal guardian) and accept and agree to be bound by this Policy and take responsibility for his or her actions. In the event that you are a minor and intend to provide your personal data to us, you hereby confirm and acknowledge that you have obtained your parent or legal guardian’s agreement to be bound by this Policy.

7. In some situations, you may provide Personal Data of other individuals (such as your spouse, family members or friends) to us. For example, you may add them as your Emergency Contact. If you provide us with their Personal Data, you represent and warrant that you have obtained their consent for their Personal Data to be collected, used, processed and disclosed as set out in this Policy.

 

SECTION II. USAGE OF PERSONAL DATA

We may use, combine and process your Personal Data for the following purposes listed below (hereinafter referred to as «Purposes»).

1. Your Personal Data will be used to provide, personalize, maintain and improve our Services. This includes using your Personal Data to:

(1) Provide you with Services;

(2) Engage you to provide Services;

(3) Create, administer and update your account;

(4) Verify your identity;

(5) Validate your order and process payments;

(6) Offer, obtain, provide or facilitate insurance or financing solutions;

(7) Track the order processing;

(8) Enable features that personalize your App, such as lists of your favorite places and previous destinations;

(9) Perform internal operations necessary to provide our Services, including troubleshooting software bugs and operational problems, conducting data analysis, testing and research, monitoring and analyzing usage and activity trends; and

(10) Protect the security or integrity of the Services and any facilities or equipment used to make the Services available.

2. We use your Personal Data to ensure the safety and security of our Services and all users. This includes:

(1) Screening drivers and delivery partners before enabling their use of our Services;

(2) Verifying your identity when you log in to Maxim;

(3) Using device, location, profile, usage and other Personal Data to prevent, detect and combat fraud or unsafe activities;

(4) Sharing drivers and passengers’ location when the Emergency Button is activated;

(5) Monitoring compliance with our Work Rules (Public offer), policies; and

(6) Detecting, preventing and prosecuting crime.

3. We use Personal Data to resolve customer support issues. For example, we may:

(1) Investigate and address concerns;

(2) Monitor and improve our customer support responses;

(3) Respond to questions, comments and feedback; and

(4) Inform you about steps taken to resolve customer support issues.

4. We may use the Personal Data we collect for testing, research, analysis and product development. This allows us to understand and analyze your needs and preferences, protect your Personal Data, improve and enhance the safety and security of our Services, develop new features, products and services, and facilitate insurance and finance solutions.

5. We may use the Personal Data we collect to investigate and resolve claims or disputes, or as allowed or required by applicable law.

6. We may also use your Personal Data when we are required, advised, recommended, expected or requested to do so by our legal advisors or any local or foreign legal, regulatory, governmental or other authority. For example, we may use your Personal Data to:

(1) Comply with court orders or other legal, governmental or regulatory requirements;

(2) Enforce our Work Rules or other agreements; and

(3) Protect our rights or property in the event of a claim or dispute.

7. We may also use your Personal Data in connection with mergers, acquisitions, joint ventures, sale of company assets, consolidation, restructuring, financing, business asset transactions, or acquisition of all or part of our business by another company.

8. We may use your Personal Data to market Maxim and its business partners’ products, services, events or promotions. For example, we may:

(1) Send you alerts, newsletters, updates, mailers, promotional materials, special privileges, festive greetings; and

(2) Notify, invite and manage your participation in our events or activities.

9. We may communicate such marketing to you by post, telephone call, short messaging service, in-app engagement, online messaging service as well as push notification, by hand and by email. If you wish to unsubscribe to the processing of your Personal Data for marketing and promotions, you may click on the unsubscribe link in the relevant email or message. Alternatively, you may also update your preferences in our App settings. The provision of your Personal Data to us is on a voluntary basis. However, if you do not provide your Personal Data or if insufficient Personal Data is supplied to us when requested, this may affect our ability to fulfil the Purposes mentioned above and your ability to enjoy the full range of benefits provided by us under the Services.

 

SECTION III. DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

We need to share Personal Data with various parties for the various purposes. These parties include:

1. Other users of Maxim. For example, if you are a passenger, we may share your pick-up and drop-off locations with drivers. If you are a driver, we may share your Personal Data with your passenger, including your full name and photo, your vehicle make, model, number plate, location and average rating.

2. Third parties in connection with an order. For example, we may share your location with third parties when a passenger activates the Emergency Button.

3. Subsidiaries and affiliates. We share Personal Data with our subsidiaries, associated companies, jointly controlled entities and affiliates.

4. Maxim’s business partners. We may provide Personal Data to our business partners (independently or at your request). This may include:

(1) Payment processors and facilitators;

(2) Background check and anti-money laundering service providers;

(3) Cloud storage providers;

(4) Marketing partners and marketing platform providers;

(5) Data analytics providers;

(6) Research partners, including those performing surveys or research projects in partnership with Maxim or on Maxim’s behalf;

(7) Insurance and financial providers;

(8) Partners that integrate with our App or our App integrates with; and

(9) Partners which Maxim collaborates with to deliver a promotion, competition or other specialized service.

5. Our legal advisors and governmental authorities. We may share your Personal Data with our legal advisors, law enforcement officials, government authorities and other relevant third parties.

SECTION IV. RETENTION OF PERSONAL DATA

We retain your Personal Data for as long you maintain your Maxim’s account. Once your Personal Data is no longer necessary for the Services or Purposes, or we no longer have a legal or business purpose for retaining your Personal Data, we take steps to destroy or permanently delete such Personal Data for any purpose other than compliance with law, this Policy, or for purposes of safety, security, fraud prevention and detection.

 

SECTION V. INTERNATIONAL TRANSFER OF PERSONAL DATA

Your Personal Data may be transferred from country, state and city in which you are present while using our Services (hereinafter referred to as «Home Country») to another country, state and city (hereinafter referred to as «Alternate Country»). You understand and consent to the transfer of your Personal Data from your Home Country to the Alternate Country.

 

SECTION VI. COOKIES

Maxim, and third parties with whom we partner, may use cookies, web beacons, tags, scripts, local shared objects such as HTML5 and Flash (sometimes called «flash cookies»), advertising identifiers (including mobile identifiers such as Apple’s IDFA or Google’s Advertising ID) and similar technology (hereinafter referred to as «Cookies») in connection with your use of the Websites and Apps. Cookies may have unique identifiers, and reside, among other places, on your computer or mobile device, in emails we send to you, and on our web pages. Cookies may transmit Personal Data about you and your usage of the Services, such as your browser type, search preferences, IP address, data relating to advertisements that have been displayed to you or that you have clicked on, and the date and time of your use. Cookies may be persistent or stored only during an individual session.

We may allow third parties to use Cookies on the Websites and Apps to collect the same type of Personal Data for the same purposes Maxim does for itself. Third parties may be able to associate the Personal Data they collect with other Personal Data they have about you from other sources. We do not necessarily have access to or control over the Cookies they use.

Additionally, we may share non-personally identifiable Personal Data with third parties, such as location data, advertising identifiers, or a cryptographic hash of a common account identifier (such as an email address), to facilitate the display of targeted advertising.

If you do not wish for your Personal Data to be collected via Cookies on the Websites, you may deactivate cookies by adjusting your internet browser settings to disable, block or deactivate cookies, by deleting your browsing history and clearing the cache from your internet browser. You may also be able to limit our sharing of some of this Personal Data through your mobile device settings, or by submitting your details here.

 

SECTION VII. PROTECTION OF PERSONAL DATA

We will take reasonable legal, organizational and technical measures to ensure that your Personal Data is protected. This includes measures to prevent data from getting lost, or used or accessed in an unauthorized way. We limit access to your Personal Data to our employees on a need to know basis. Those processing your Personal Data will only do so in an authorized manner and are required to treat your information with confidentiality.

Nevertheless, please understand that the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your Personal Data, we cannot guarantee the security of your data transmitted through any online means, therefore, any transmission remains at your own risk.

 

SECTION VIII. AMENDMENTS AND UPDATES OF THE POLICY

Maxim shall have the right to modify, update or amend the terms of this Policy at any time by placing the updated Policy on the Websites. By continuing to use the Services, purchase products from Maxim or continuing to communicate or engage with Maxim following the modifications, updates or amendments to this Policy, you signify your acceptance of such modifications, updates or amendments.

 

SECTION IX. CONTACTS

If you have any queries or complaints relating to your Personal Data, wish to make a request for access or correction of your Personal Data, or would like to withdraw your consent in respect of the Personal Data being processed by us, please contact:

Maxim Data Protection Officer

TAXSEE VIETNAM COMPANY LIMITED

Registration No.: 0317760955

Legal address: 538 Cach Mang Thang Tam St., MB Bank building, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Business/correspondence address: 538 Cach Mang Thang Tam St., MB Bank building, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City, VietnamTelephone: +840934318025;

E-mail: ts_vn@taximaxim.com.

The original of this Policy is written in the English language. In the event of any conflict between the English and other language versions, the English version shall prevail.